Bulmaca Cevapları

Son karşıtı

| 21 Eylül 2013 Yorum Yok

Son karşıtı – Bulmaca Sözlüğü Çengel bulmacalarda sıkça sorulmakta olan bulmaca sorularından birisi olan son karşıtı ile aynı anlama gelen bir diğer kelime ise ilk’tir. İlk kelimesinin karşıt anlamlısı son’dur. Ayrıca ilk sözcüğü üç harften oluşuyor. Bulmaca cevabı; “İLK” ... 

Teklif

| 21 Eylül 2013 Yorum Yok

Teklif – Bulmaca Sözlüğü Bulmacalarda sık sık sorulan ve yanıtlanması kolay olan teklif sözcüğüyle aynı anlamı taşımakta olan bir diğer kelime ise öneri kelimesidir. Öneri kelimesi beş harften oluşmaktadır. Bulmaca cevabı; “ÖNERİ” ... 

Tüfek türü

| 21 Eylül 2013 Yorum Yok

Tüfek türü – Bulmaca Sözlüğü Çengel bulmacaların biraz zor sorularından birisi olan tüfek türü diye bahsedilen sorunun cevabı filinta’dır. Filinta kelimesi yedi harften yani yedi karakterden oluşmaktadır. Hatta halk arasında güzel olan kimselere filinta gibi olmuşsun deyimi de sıkça kullanılır. Bulmaca cevabı; “FİLİNTA” ... 

Çözümleme, tahlil

| 17 Eylül 2013 Yorum Yok

Çözümleme, tahlil – Bulmaca Sözlüğü Çengel bulmacaların popüler soruları arasında yer alan aynı zamanda kolay sorularından da olan çözümleme, tahlil gibi kelimelerle aynı anlamı taşıyan bir diğer sözcük ise analiz’dir. Analiz kelimesi altı harften oluşmaktadır. Bulmaca cevabı; “ANALİZ” ... 

Bir mersin balığı türü

| 17 Eylül 2013 Yorum Yok

Bir mersin balığı türü – Bulmaca Sözlüğü Çengel bulmacaların bir  başka yanıtlanması zor olan sorularından birisiyle karşınızda bulunmaktayız. Bir mersin balığı türü diye sorulan sorunun cevabı genellikle biz ya da şip olarak bilinmektedir. Bulmaca cevabı; “BİZ” ya da “ŞİP” olarak gösterilmektedir. ... 

Billurlaşmış arı karbon

| 17 Eylül 2013 Yorum Yok

Billurlaşmış arı karbon – Bulmaca Sözlüğü Çengel bulmacaların en zor soruları arasında yer alan yani yanıtlanması güç olan sorulardan birisi olan billurlaşmış arı karbon sorusunun cevabı elmas’tır. Elmas çok değerli bir maden olmak ile birlikte aynı zamanda elmas sözcüğü beş harften oluşmktadır. Bulmaca cevabı;... 

Ok

| 15 Eylül 2013 Yorum Yok

Ok – Bulmaca Sözlüğü Özellikle çengel bulmacalarda sıkça sorulmakta olan bulmaca sorularından olan ok kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeyle aynı anlamı taşıyan bir diğer sözcük ise “Tir” kelimesidir. Tir sözcüğü üç harften oluşmaktadır. Bulmaca cevabı; “TİR” ... 

Sonsuz, ölümsüz

| 15 Eylül 2013 Yorum Yok

Sonsuz, ölümsüz – Bulmaca Sözlüğü Sonuszluk, ölümsüzlük gibi kelimelerle aynı anlamı taşıyan bir diğer sözcük ise ebedi sözcüğüdür. Ebedi kelimesini de halk arasında çok sıkça kullanıyoruz. Tüm bunların dışında ebedi kelimesi beş harften yani beş karakterden oluşmaktadır. Bulmaca cevabı; “EBEDİ” ... 

Yat Limanı

| 15 Eylül 2013 Yorum Yok

Yat Limanı – Bulmaca Sözlüğü Teknelerle arası iyi olanların çok rahat yanıtlayabileceği türden bulmaca soruları arasında yer almakta olan yat limanı kelimesiyle aynı anlamı taşıyan bir diğer sözcük ise marina’dır. Marina kelimesi altı harften oluşuyor. Bulmaca cevabı; “MARİNA” ... 

Halk dilinde amca

| 14 Eylül 2013 Yorum Yok

Halk dilinde amca – Bulmaca Sözlüğü Yaşı biraz daha ilerlemiş olan bulmaca çözerlerin daha rahat cevaplayabileceği yani bir başka deyişle söylemek gerekir ise yanıtlayabileceği çengel bulmaca suallarinden birisi durumunda olan halk dilinde amca kavramıyla aynı anlamı taşıyan sözcük emmi’dir. Bulmaca cevabı; “EMMİ” ...